Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Aşağıdaki tabloda yer alan bildiriler, sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmiştir.

NO

Bildiri Başlığı

Yazarlar

1

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE “-Dık” VE “-An” SIFAT FİİL EKİYLE YAPILAN CÜMLE BİRLEŞTİRMELERİNİ CÜMLE ÖGESİ VE ZAMAN EKİNE GÖRE İNCELEME

Şeyda YEŞİLYURT

2

NCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERE YÖNELİK ÜST BİLİŞSEL DİNLEME FARKINDALIĞI ANKETİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Hatice ALTUNKAYA

3

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERE YÖNELİK MOTİVASYON ENGELLERİ ANKETİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Hatice ALTUNKAYA

Emrah BOYLU

4

1915’TE İSTANBUL ALMAN OKULUNDA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: TÜRKİSCHES LESEBUCH FÜR DEUTSCHE KİTABI

Ersoy TOPUZKANAMIŞ

5

ABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VE KÜLTÜR AKTARIMINDA ÇİZGİ FİLMLERİN ROLÜ: TRT ÇOCUK VE TRT DİYANET ÖRNEĞİ

Yunus MUCAN

6

KIRGIZ ÖĞRENCİLERİNE AD DURUM EKLERİNİ ÖĞRETİRKEN GÖRÜLEN SORUNLAR

Sibel BARCIN

7

Yabancılara Türkçe Öğretimi Süreçlerinde Barış Manço Şarkılarının Kullanılması

Önder ÇANGAL

Beyza KOÇ

 

8

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR BECERİ OLARAK DEYİMLER

Bilal BAĞLAN

9

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİ KOMPOZİSYON UYGULAMALARI VE SINIFTA/ SINAVDA KOMPOZİSYON K ĞIDININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇELİK

10

PİCTES TÜRKÇE DİL YETERLİKLERİNE YÖNELİK PROGRAM VE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yusuf SÜLÜKÇÜ

Orhan SAVAŞ

11

TEMEL TÜRKÇE’DE BELİRTME VE YÖNELME HÂL EKLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE ETKİSİ

Kemal GÖZ

Özlem ONAT

12

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETLERİNİN DİNLEME KAYITLARINDA GELECEK ZAMAN EKİNİN SESLETİMİ

Nimet CEYLAN

13

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B2 Düzey Yazma Becerisine Yönelik Metin Uyarlamaları

Memet ABUKAN

14

Uluslararası Öğrencilerin Yazma Becerilerine Dair Bir Değerlendirme

Seyfullah ÖZTÜRK

Ömer SARAÇ

15

İZMİR YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABININ DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ A1 SEVİYESİ KONUŞMA BECERİSİNE UYGUNLUĞU

Mesut GÜN

Ramazan CÖMERT

16

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNDE ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN DAĞILIMI: YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ

Mesut GÜN

Burak İKİZÇINAR

17

OSMANLI DÖNEMİ’NDE MATBAADA BASILAN İLK YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTABI ÜZERİNE

Nurşat BİÇER

Yakup ALAN

18

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ C1 DÜZEYİ DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN KAZANIMLAR VE AB DİL PORTFOLYOSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan ŞİMŞEK

19

A1 DÜZEYİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN YENİ BİR OYUN: YATTI KALKTI

SAİT ÖZER

20

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE DİL BİLGİSİ YAPILARINDAN İYELİK EKLERİNİN, AD DURUM EKLERİNİN VE TAMLAMALARIN OYUNLARLA ÖĞRETİMİ

Hülya ÇEVİRME

Süheyla KOÇAK

21

ORTA VE İLERİ SEVİYEDE SEMANTİK YAKLAŞIMLA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Cavit IŞIK

22

6-10 YAŞ ARASI ÇİFT DİLLİ FRANSIZCA-TÜRKÇE VE TEK DİLLİ TÜRKÇE VE FRANSIZCA KONUŞAN ÇOCUKLARDA KELİME GELİŞİMİ

Betül ERTEK

23

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDEN YARARLANMA

Meheddin İSPİR

24

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN KULLANILMASI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İlayda KAYA

25

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEME  KONUŞMA OKUMA YAZMA  BECERİLERİNE YÖNELİK  ALGILARI

Birsen DOĞAR

26

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İÇİN HAZIRLANAN METİN SONU SORULARI ÜZERİNE BİR İNCELEME -YEDİ İKLİM TÜRKÇE VE YENİ HİTİT B2 DERS KİTABI ÖRNEĞİNDE-

Dilek KOCAYANAK

27

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALMA VE BU BAĞLAMDA KARŞILAŞILAN BAZI KÜLTÜREL TEMELLİ SORUNLAR

Aydın GÖKTAŞ

28

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLENEBİLİRLİK (LISTENABILITY) ÇALIŞMALARINDAN YARARLANMA

Hüsnü ÖZALTUN

İlhan ERDEM

29

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINA 

PSİKODİLBİLİMSEL AÇIDAN BAKIŞ

Sümeyra AYIK

30

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE YAZMA ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Betül DEMİREL

Bircan EYÜP

31

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN “TÜRKÇE” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Ahmet Zeki GÜVEN

Uğur ÖZBİLEN

Emrullah BANAZ

32

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDAKİ GÜNCEL SORUNLAR

Aykut ÇELİK

33

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARI İLE TÜRKÇE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hasan KAVRUK Hasan KURNAZ

34

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL VE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN KULLANIMI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER YENİ HİTİT TÜRKÇE KİTAP SETLERİ ÖRNEKLERİ

Ahmet Emin ŞAHİNER

Esra AKYOL

35

DİL VE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK DEYİM, ATASÖZÜ VE KALIPLAŞMIŞ SÖZCÜKLERİN ŞARKILAR YOLUYLA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI:

BARIŞ MANÇO VE TARKAN ŞARKILARI ÖRNEKLERİ

Esra AKYOL

Ahmet Emin ŞAHİNER

36

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

İlhan ERDEM

Niymet BAHŞİ

37

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSİM ÇEKİM EKLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nesrin SİS                                                                   Bahtiyar BAHŞİ

38

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SESLETİM SORUNUNUN İNCELEMESİ

Faruk SADIÇ

39

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN POSTER VE AFİŞ KULLANIMI

Emine Şarkışlalı

40

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME BİLGİSİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGISINA ETKİSİ

Ayşe Ateş

Niymet Bahşi

41

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE

A1 DÜZEYİ DERS KİTAPLARINDA DİL BİLGİSİ-GÖRSELLİK İLİŞKİSİ

Rifat ERAVŞAR

42

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE EDEBİ METİN KULLANIMI

Murat Sami TÜRKER

Sümeyra AYIK

43

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ

Hanife GEÇİM

44

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Betül KARAGÖZ

Vahap GÜLDALI

45 HAYDARÂBÂD SALAR JUNG KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE-FARSÇA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER ve BU ESERLERİN DİL ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Turgut KOÇOĞLU
Adres : Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Erciyes Üniversitesi Melkgazi / Kayseri
Telefon : +90 352 437 93 18 / +90 352 207 66 66
Faks : +90 352 437 93 18
E-Posta : erutomer@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu
1